Verhaal en foto's van mijn Volvo 262 CoupéHet begon allemaal in 1988. Mijn oom kreeg intresse voor zijn jeugdroom een facellogo een Franse auto. Zoals gewoonlijk waren de financiële middelen om zo'n auto aan te schaffen er niet dus besloot hij zijn 262C op te knappen om te verkopen.
Toch jammer dat die auto wegging dacht ik, die auto heeft iets. Het limousine-achtige, het verlaagde beklede dak, je kon er eigenlijk niet achterkomen wat het aantekkelijke was. Besloten werd dat ik de auto van hem kocht en we begonnen met een grondige restauratie.
Het totale interieur werd verwijderd; stoelen vloerbedekking, deurpanelen etc. Alleen het dashboard bleef zitten. Kofferdeksel, motorkap, deuren, elektrische spiegels, ramen, spatborden alles werd gedemonteerd.
Het plaatwerk werd op de plaatsen waar roestvorming was, gegritstraald waarna de voorbehandelingslagen werden aangebracht.
restauratie foto 2 Ondertussen werd er hard gewerkt aan de beruchte sponning van het achterrraam. Daar had de roest dapper zijn best gedaan; "het gevolg van een in de fabriek verkeerd geboord afwateringgaatje".
In de loop van de jaren is de afwatering verbeterd.
Nieuwe stukken maken en inlassen was noodzakelijk. De roest werd verwijderd uit de wielkasten, achterbak, de voorste raamstijlen, onder het kroontje, de dorpels, sierranden, bevestigingsranden boven de voorbumper etc, etc. De velgen werden onder handen genomen, opniew gespoten en daarna voorzien van nieuwe banden. De wielen werden gebalanceerd iets wat veel mensen vergeten en wat een lange levensloop van de banden garandeerd en vaak onderschat wordt.

restauratie foto 4 restauratie foto 3


We zijn intussen al gekomen in het jaar 1989 want het gaat natuurlijk niet zo snel als je van 8 tot 10 's avonds en zaterdags tot je beschikking hebt. Het moet tenslotte wel leuk blijven en geen verplichting.
De schermen werden weer geplaatst en het geheel werd naar de spuiter gebracht die een grondlaag aanbracht. Weer teruggekomen wachtte ons een aardig werkje em met veel vlijt habben wij ons aan het schuurwerk gegeven.
Met 1000 schuren en met veel water was het advies. Na drie weken mocht het resultaat er zijn en werden de deuren gemonteerd. d.w.z. in lijn gehangen, dus boven en onder uitgericht. De auto ging nu voor de tweede keer naar de spuiter die een goed stuk werk afleverde. De originele kleur 130 en een blanke laklaag deden een mooie auto tevoorschijn komen.
De auto werd weer in ontvangst genomen en de deurlijsten werden nauwkeurig matzwart gespoten.
Daarna volgde met veel rust en veel geduld de opbouw. Er werd een alarminstallatie ingebouwd de aders netjes in de kabelbomen verwerk (hij lag tenslotte toch open).
De auto werd inwendig totaal getectyleerd en het lederen interieur dat eerst twee maal in de was was gezet, werd weer terug geplaatst.
Aan de voorzijde werden weer alle delen geplaatst. Aan de voorzijde werden weer alle delen geplaatst met nieuwe koplampen en een nieuwe grill voor een mooi aangezicht.
De kofferbak werd weer bekleed evenals de kofferdeksel.
Er werden nieuwe rubbers aangebracht.
Voor en achterruit werden met ruitenkit secuur geplaatst en de zijruiten met precisie ingezet.
restauratie foto 1 Bumpers werden weer geplaatst, elektrische ramen weer gemonteerd evenals de spiegels. De wielkasten werden met een dikke laag tectyl bespoten en de wielen werden gemonteerd. Natuurlijk werd ook de onderkant totaal getectyleerd.
Toen ik dacht dat alles in orde was en ik half 1990 de weg opwilde kreeg ik nog een tegenslag. Na 7 jaar stilstaan had de koppakking het begeven zodat de motor uitelkaar moest. Alles werd gedemonteerd en waar nodig slangen vernieuwd en weer opgebouwd.
In september 1990 was de auto gereed.
Het was niet echt de tijd van het jaar om met de auto te gaan rijden dus rustig het voorjaar van 1991 afgewacht.
Bij een bandenservice werd de auto uitgelijnd en dat was zeker niet overbodig.
Zo was hij te bewonderen op de meeting van 1991 op de bloemenveiling Naaldwijk.
Half 1991 kreeg ik wel even de schrik toen ik een verschroeide lucht rook die door de luchtroosters kwam.
Al gauw bleek dat de blower doorgebrand was en vreemd genoeg de zekering niet was gesprongen, een vaker voorkomend euvel bij oudere modellen Volvo's
Dus weer aan de slag. Zoals u op de foto kunt zien zat er na demontage van de blower weinig meer op zijn plaats.
Na wat passen, meten, veilen en boren kon een nieuwe motor geplaatst worden. Toen alles weer opgebouwd.
Nu wist ik ook hoe dat gedeelte van de auto in elkaar zit. Je moet tenslotte alles een keer doen, je moet wat voor je hobby overhebben.
En zie hier het resultaat.

Coupé bij het strand. Coupé bij het strand.


Coupé bij het strand.


Coupé bij het strand.


Coupé bij het strand.


Coupé bij stadhuis Bloemendaal.

Deze foto's zijn genomen aan de boulevard van Zandvoort aan Zee.
Technische details.
Gebouwd van 1977 - 1981
Motor:   6 Cilinder V 2664cc
L x B x H: 488 x 171 x143 cm
Topsnelheid: 185 Km/h - 115 m/h
Productie nummer 4093


Story and pictures of my Volvo 262 CoupéIt all began in 1988. My uncle rekindled his childhood dream of owning a facellogo French car. As always, the finances wouldn’t stretch that far, and so he decided to do up and sell his Volvo 262C.
What a shame to have to sell it, I thought, that car‘s got something special about it. The limousine like appearance, the low roof, you couldn’t quite put your hand on what the attraction was. It was decided that I would buy the car from him, and we started a complete restoration.
The complete interior was removed; seats, door panels, the lot. Only the dashboard remained untouched. Boot, bonnet, doors, electric mirrors, windows, front wings, everything was disassembled.
Rust spots on the panels were grit blasted, after which they were treated with a primer.
restauratie foto 2 In the meantime the infamous window frame of the rear window was worked on. Here the rust had really gone to town: "the consequence of a badly drilled drain hole during manufacture"
Over the years the drainage has been improved.
It was neccesary to fabricate new parts and do some welding. The rust was removed from the wheel arches, inside the boot, and the front window stile, under the crown, the doorstep, trimming, bulk frame connections over the front bumper, etc. etc. The alloys were also taken care of; resprayed and fitted with new tyres. The wheels were balanced (something that a lot of people forget to do, but is important for ensuring the lifetime of the tyres and is often underestimated).

restauratie foto 4 restauratie foto 3


By this time 1989 was in full swing, these things take time when you only have a couple of hours in the evening and Saturdays to work on it. And above all it must remain fun and not a duty.
The front wings were refitted and the complete body taken to a sprayshop where an undercoat was applied. On it’s return we faced some hard work as we started on the sanding down. The advice was number 1000 sandpaper and plenty of water! After three weeks of sanding we had the desired result. Thereafter we remounted the doors. The car was returned for a second time to the sprayshop and the result was quite satisfying. The original colour number 130 and a clear lacquer resulted in a breathtaking transformation.
Once the car was returned from the sprayshop the door pillars were sprayed matt black.
Then, slowly and patiently the re-building work began. An alarm system was fitted with the cables neatly installed in the cabletrays. Internally an underseal was applied, and after being throroughly washed twice, the leather interior was replaced. On the front all the parts were re-fitted with new headlamps and a new grill for good effect. The boot was completely re-upholstered (including the inside of the lid) and new seals fitted. The windscreen and rear window were securely fitted using a window sealant, and the side windows re-fitted with precision. restauratie foto 1 The bumpers were re-mounted, electric windows refitted, and also the mirrors. The wheel arches were sprayed with a thick coat of undercoat, and the wheels refitted. Of course, the underside was also completely sprayed with undercoat. Just when I thought everything was finally finished, and in mid 1990 wanted to take her out for a spin, I had a tremendous disappointment. After 7 years sitting idle the cylinder head gasket had perished and the engine had to be taken to pieces. Where necessary a few hoses were replaced, and the engine re-assembled. In September 1990 the car was finally ready. Sadly, it was not the best time of year to take the car out, and it was decided to wait until Spring 1991. During a tyre service the wheels were aligned which was certainly not unnecessary. The result could be admired at the 1991 meeting at the flower auction in Naaldwijk. In mid 1991 I had a shock when there was a burning smell coming through the air vents. It quickly became apparent that the fan motor was burnt through, but strangely the fuse hadn't blown, a common problem with older Volvo’s. So the work started again. On the photo it can be seen that on disassembly of the fan motor very little remained. After measuring, filing and drilling, a new fan motor was installed. After which the whole lot could, yet again, be reassembled. At least I now know how it all fits together! And, after all, you have to try everything at least once. The results are here to be seen.

Coupé bij het strand. Coupé bij het strand.


Coupé bij het strand.


Coupé bij het strand.


Coupé bij het strand.


Coupé bij stadhuis Bloemendaal.

These pictures are brought to you from the Beach at Zandvoort in the Netherlands
Technical Details.
Build from 1977 - 1981
Engine:   6 Cilinder V 2664cc
L x B x H: 488 x 171 x143 cm
Topspeed: 185 Km/h - 115 m/h
Production Number 4093