Karosserie


Gerestaureerde 262 Coupés zijn nu al meer en meer te vinden:
De meeste exemplaren bevinden zich meestal nog in ongerestaureerde toestand.
Hun holle ruimten waren niet goedgrondig geconserveerd, daarom zijn sommige Coupé's nog in niet te beste originele staat.
De bezichtiging begint aan de voorzijde.
Heden ten dage zijn de 1 motorkappen aan de voorrand begonnen met roesten,
Roest neigt naar de bovenkant van de 2 spatborden en aan de 3 parafaan.
Maar ook onder de motorkap: de accubak en aan de voorzijde de 4 lampenhouders beginnen aan te tasten.
Aansluitend moet ook gelet worden op de 5 A-stijl, die aantasting verbergt bij de eerste modellen
onder het vinyldak en ook achter de verchroomde kroontjes.
Deze reparatie wordt een kostenplaatje.
Verdere opmerkingen van deze kleine serie volvo's zijn de 6 onderzijden van de deuren, de
7 dorpels en de 8 achterste spatschermranden, en de 9 uiteinden.
De beiden reservekuipen en de 10 afsluitrand van de eerste modellen:
Roest nesteld zich onder de voorste bovenste bumper rubberrand. Belangrijk is een oog te werpen in de Kofferruimte:
De 11 kofferdeksel begint aan de rand, de 12 Kofferbakbodem
kan boven de achterassen aan de kanten doorgeroest zijn.
Een hefcontrole dient zich zeker aan bij de 13 kriksteunen, de
14 bodemplaatwerk op de lasnaden, de
15 draagbalken bij de achteras en de
16 voorste dwarsconstructie die onder de radiator loopt.
Niet onbelangrijk is het bekijken van het 17 interieur
Het moet compleet en goed onderhouden zijn: Binnenbekleding is er niet meer, Nabestellingen gaan goed geld kosten.
Zeker is wel dat er al menige oude 262c zijn gedemonteerd voor onderdelen als ook interieurs. Beige interieurs is wel een probleem.Techniek


De Europese-V6-Motor (PVR) lijd aan vaak voortijdig versleten 18, 19 Nokken- en kleptuimelaars, ook de 20 Kettingspanners zijn niet al te duurzaam.
De automatiche versnellingsbak schrijven Volvokenners een levensduur toe van ongeveer 200.000 Kilometer.
Meestal staat er dan ook de eerste motorrevisie te wachten.Prijs


Vrij van wegenbelasting (25 jaar) is al in het bereik gekomen, wat hem dus nu al intressant maakt:
Goede exemplaren zijn er vanaf € 10.000,- en meer toestand twee kost rond € 7.000,-,
Restauratieobjekten zijn al aanwezig vanaf € 1.500,-Onderdelen


V6-Motoren en versnellingsbak zijn zonder problemen nog aan te komen, ook al het andere 21 plaatwerk bevinden zich noch prijswaardig in het assortiment van de Volvodealer.
Schaars en zeker duur: speciale Bertone-onderdelen van het binneninterieur
ook deuren, aluminiumvelgen en de voorruit stammen niet af
- zoals de meeste andere bouwserie's - van de 240/260-wagens.Specialisten


Stuur email naar
Autobedrijf de Bruyn, Telefoon 0174/630318, Fax 630376;Coach-work


Restored 262 Coupés are hard to find:
Most cars are in the original condition.
The inside of the body work is often not properly preserved, that's why some cars are not in a good condition.
We will start the tour at the front.
Nowadays the 1 hoods / bonnets are starting to rust at the front edges.
The rust spreads further up the hood and the 2 front wings and around the 3 windscreen.
Also, under the hood, look by the Battery and by the 4 headlamp holders.
Near the 5 A style, is also a critical area. Corrosion is hidden in the early models
under the vinyl roof and also behind the Chrome-Crowns.
These repairs are expensive.
Further troublesome areas of this limited edition Volvo are the 6 bottom of the doors, the
7 doorstep and the 8 on the rear wheel arches, the 9 bottom of the rear wings.
Rust can also be found in the trunk / boot and the 10 bodywork above the rear bumper of the early models.
It is also important to look in the boot:
By the 11 boot lid it starts on the sides, the 12 bottom of the boot
can be thin in the sides above the rear-axle.
Jacking is required in order to check the13 jacking locations, the
14 bottom plate by the welds, the
15 rear-axle support and the
16 front crossbeam under the radiator.
Also not to be forgotten is the 17 Interior
It should be complete and in good condition: Spareparts are not available anymore, to replace this you'll have to dig deep in your wallet.Technical


The Euro-V6-Engine brings often an premature treadbare from the 18, 19 Pistons- and valvetumblers, auch die 20 chainstrech are not to durable.
The Transmission written by Volvo-Knowers has a lifetime from around 200.000 Kilometer.
Most at the time that brings you also by a big Restauration.Prizes


Good example's brings you less than 11.000 Dollar, situation tree cars costs around 5.000 Dollar, Restaurationobjectes are available around 1.500 DollarSpareparts


V6-Engines and transmission are to buy with no problems, also all 21 coachwork you can find for are reasonable prize at your Volvo-dealer.
Scarce and expensive: spezial Bertone-parts the interiour
Also doors, Aluminium rims and frontwindow are not
- what the most of the cars - from the 240/260 series.SpecialistsSend e-mail to
If you have some specific dealers or persons let me know;Karosserie


Restaurierte 262 Coupés sind noch selten:
Die meisten Exemplare befinden sich bestenfalls in unberührtem Zustand.
Ihre Hohlräume waren nicht dauerhaft konserviert, daher sind die wenigsten Fahrzeuge ungeschweißt.
Die Besichtigung begint am Bug.
Häufig sind die 1 Motorhauben an der Vorderkante angegriffen,
Rost nagt an den oberen Seiten der 2 Kotflügel und an der 3 Stehblechen.
Im Motorraum können der Batteriekasten und die 4 Lampenträger befallen sein.
Anfällig ist auch der 5 Frontscheibenrahmen, die Korrosion verbirgt sich bei frühen Modellen
Unter dem Vinyldachund auch inter der Chrom-Kronen.
Diese Reperatur wird aufwendig.
Weitere Achillesfersen des Kleinserien-Volvo sind die 6 Türunterkanten, die
7 Schweller und 8 hinteren Radläufe, die 9 Endspitzen. Die beiden Reserveadmulden und das
10 Heckabschlußblech der frühen Modelle:
Rost nistet unter der oberen stoßstangen-Gummilippe. Wichtig ist ein Blick in der Kofferraum :
Der 11 Deckel gammelt an der Kante, der 12 Kofferraumboden
kann über der Hinterachse und an den Seiten perforiert sein.
Ein Hebebünen-Check dient zur Prüfung der 13 Wagenheberaufnahmen, des
14 Bodenblechs in Schwellernähe, der
15 Längsträger im Hinterachsbereich und des
16 vorderen Querträgers der unter dem Kühler verläuft.
Nicht minder wichtig ist eine Sichtung des 17 Interieurs
Es solte komplett und gut erhalten sein: Ersatzteile gibt es nicht mehr, Nachfertigungungen gehen kräftig ins Geld.Technik


Der Euro-V6-Motor leidet öfter unter vorzeitigem Verschleiß der 18, 19 Nocken- und Kipphebelwellen, auch die 20 Steuerkettenspanner sind nicht all zu haltbar.
Dem Automatikgetriebe schreiben Volvo-Kenner eine Lebensdauer von gut 200.000 Kilometern zu.
Meist steht dann auch die erste Fahrwerksüberholung an.Preise


Das H-Kennzeichen ist noch weit, was die Preise der 2,7 liter-Coupé im Keller hält:
Gute Exemplare gibt es für deutlich weniger als 22.000 Mark, zustand-Drei-Autos kosten rund 10.000 Mark, Restaurierungsobjekte sind schon ab 3.000 Mark im Angebot.Ersatzteile


V6-Motoren und Getriebe sind problemlos zu beschaffen, auch alle 21 Verschleißteile finden sich noch preiswert im Sortiment von Fachhändler.
Knapp und deutlich teurer: spezielle Bertone-Teile der Innenausstattung
Auch Türen, Alufelgen und die Frontscheiben stammen nicht
- wie die meisten anderen Baugruppen - von den 240/260-Limousinen.SpezialistenSchick den email zu
Volvo Club Deutschland,
VolvoBertone IG 262c / 264te / 780
Fa. Wagner & Günther,Telefoon 040/7347360, Fax 7340020;
Fa. Buttkereit,Telefoon 0203/580061, Fax 583770;
Fa. Verhaelen,Telefoon 02832/80309, Fax 80811;
Fa. MCS,Telefoon 006158/915366, Fax 915367;


text from MOTOR KLASSIK september 1998.

Go To Top of Page